Beedigde vertalingen door vertaalbureau AABEE

Heeft u een beëdigde vertaling nodig?


Beëdigde vertalingen

Wanneer heeft u een beëdigde vertaling nodig?

De ontvangende partij waarvoor u de vertaling laat maken geeft aan of zij genoegen neemt met een onbeëdigde vertaling of dat een beëdigde vertaling noodzakelijk is.
Ervaring leert dat officiële instanties als overheden, belastingdiensten, notariaat en advocatuur vaak beëdigde vertalingen vragen.
Ons advies is dat u bij twijfel beter vooraf contact op kunt nemen met de ontvangende instantie.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is bij Vertaalbureau AABEE van dezelfde kwaliteit als een onbeëdigde vertaling.
Het verschil tussen beëdigd en onbeëdigd is de toegevoegde beëdigingsverklaring door de vertaler.
Niet iedere vertaler mag deze verklaring aan zijn/haar vertaling hechten.

Onze beëdigde specialisten zijn voor hun betreffende talencombinaties (bijvoorbeeld Nederlands-Engels) beëdigd voor een Nederlandse rechtbank. Die beëdigingsverklaring vermeldt dat de vertaling naar zijn/haar mening naar waarheid vertaald is, geheel correct en volledig overeenkomt met de brondocumenten.
Deze vertalers moeten hun kennis op peil houden en daarvoor extra cursussen en workshops volgen voor de talencombinaties waarvoor zij beëdigd zijn.
De vertaling wordt voorzien van een handtekening en stempel van de vertaler.

Het geheel wordt op een onlosmakelijke wijze aan elkaar gehecht zodat er geen extra documenten aan toegevoegd (of verwijderd) kunnen worden.
Wijzigingen die na oplevering aan een beëdigde vertaling worden aangebracht maken het document ongeldig waardoor het zijn beëdiging verliest.

Wij leveren alle beëdigde vertalingen als een ingebonden document dat zonder het toebrengen van schade niet meer kan worden gewijzigd.
Onze beëdigde vertalingen worden daardoor door officiële instanties over de hele wereld geaccepteerd.

Indien nodig kunnen we uw beëdigde vertaling ook nog van een Apostille voorzien.
Maak daarvoor gebruik van onze Apostille service.